Nøglen til Skriften

Princippet, at Bibelen alene er rettesnor for kirkens liv og lære, er Reformationens vigtigste fortjeneste.

Princippet var et opgør med to katolske principper, nemlig at Bibelen sammen med kirkens tradition er højeste myndighed samt at det er præsteskabet, der i realiteten har monopol på at tolke skriften.

Nu blev Bibelens skrifter oversat fra græsk, latin og hebraisk til forskellige moderne sprog og åbnede vejen for en folkelig deltagelse i tolkningen af Bibelen.

Samtidig blev det slået fast, at kirken i enhver historisk skikkelse står under, ikke over, Bibelen.

Begynd altid med Jesus

Hans Denck og Ludwig Hätzers oversættelse af dele af Det Gamle Testamente, "Alle Propheten nach Hebraischer sprach" fra 1528.

Hans Denck og Ludwig Hätzers oversættelse af dele af Det Gamle Testamente, “Alle Propheten nach Hebraischer sprach” fra 1528.

De, der mest radikalt efterlevede disse principper, var anabaptisterne (de første baptister), og især på ét punkt adskilte de sig fra fx lutheranere og calvinister.

Anabaptisterne fastholdt, at der kun er én nøgle til at lukke skriften op, nemlig Jesus Kristus, og alt i skriften skal ses i lyset af Guds endelige åbenbaring af sit væsen og sin vilje i ham.

Til tidens meget diskuterede emner hørte fx krigsførelse, soldatertjeneste, bankvirksomhed (!) og naturligvis dåb, nadver og kirke/stat- spørgsmålet.

Anabaptisterne kritiserede de andre reformatorer for at springe over Jesus , hvor det passede dem, og argumentere for fx krigsførelse ved at henvise til tekster fra Det gamle Testamente.

Nej, man bør begynde med Jesus og ikke bare forsøge at passe ham ind, når det passer i ens kram!

Bibelen ud af klasseværelset

Alle spørgsmål om kristen tro og liv skal altså afgøres i lyset af Jesu liv og lære, død og opstandelse.

Samtidig hævdede anabaptisterne, at det snarere handler om at efterleve Jesu ord, end blot at forstå dem rent forstandsmæssigt.

De bragte teologien ud fra den akademiske verden og ind i hverdagslivet, idet de spurgte, hvordan vi konkret, her og nu, kan være efterfølgere af Jesus.

De tog bibelstudiet ud af klasseværelset og ind i menighedslivet. Derfor var studiet af Bibelen og samtalen om ordenes betydning – set i lyset af Jesu liv og lære, død og opstandelse – centralt i deres menighedsliv.

I denne arv ligger en alvorlig udfordring til moderne kristne.

FacebookTwitterGoogle+Del