Baptister med lille ‘b’

Forud for danske baptister gik der en bevægelse, som satte aftryk mange steder i Europa, først og fremmest i Schweiz, Tyskland, Holland og England – senere også i USA.

Her opstod en spiritualitet, der kaldte de troende til radikal efterfølgelse af Jesus Kristus i lokale menigheder, hvor de især regnede Det Nye Testamente som rettesnor for lære og liv.

the_baptists

Gustaf Cederström: Baptisterna (1887)

I de seneste 20-30 år har baptister verden over opdaget deres slægtskab med anabaptisterne i 1500-tallet. I deres liv og tro finder vi markante betoninger af evangeliet, som er både aktuelle og nødvendige – betoninger, som gennem årene er blevet svage eller helt forsvundet hos os.

Internationalt tales der om 7 kerneværdier for “small ’b’ baptists“. De er i rækkefølge:

Jesu disciple

Først og vigtigst er det at forstå troen som efterfølgelse af Jesus. Før alt andet er vi kaldet til at være Jesu disciple i vores tro og liv, vores forståelse af kirke og vores engagement i verden omkring os.

Tro er ikke bare teologi, ritualer og læresætninger, men et liv levet i efterfølgelse af Jesus som vores eksempel, lærer, ven, frelser og Herre.

Nøglen til Bibelen

Bibelen er en af de vigtigste kilder til Guds indgriben i verden. Men vi forstår kun Bibelen i lyset af Jesus. Han er grundlag og centrum for den bibelske fortælling.

Derfor må Bibelen tolkes i en åben samtale i menigheden, hvor ingen har patent på sandheden, men hvor den forsøges udlevet i den enkeltes hverdag og i menighedens fælles liv.

Læs også: Nøglen til Skriften

Kirke er mission

Kirke er ikke mursten, men mennesker! Et fællesskab af mennesker, der sammen søger at følge Jesus og inviterer andre med ind på den vandring.

En kirke er aldrig til for sin egen skyld, men den har sin berettigelse i at være for verden, hvad Jesus var for sin tid.

Læs også: Kirke er mission

På de fattiges side

Kirken og vi kristne fejler, når vi fokuserer mere på status, rigdom og magt end på at være gode nyheder for de fattige, forfulgte og magtesløse.

Kirkens og kristnes opgave er at virke for forandring – altid på de svagestes side og aldrig med kærlighed til magten, men kun ved kærlighedens magt.

Forsonet fællesskab

Kirken står og falder med fællesskabet mellem de troende. På tværs af alle de grænser, der normalt skiller mennesker må vi lade os forsone og være et stærkt vidnesbyrd om, at tro og liv hører uløseligt sammen, og at kirken er et billede på menneskers forsoning med Gud.

Læs også: Forsonet fællesskab og økonomisk solidaritet

Økonomisk solidaritet

Tro omfatter alt, hvad vi er, og derfor også vores måde at bruge resurser på. Jesu undervisning om ansvarligt forvalterskab kalder os til at gøre op med vores materialistiske brug-og-smid-væk kultur og til at finde måder at leve enkelt og gavmildt på i omsorg for skaberværket og i fortsat søgen efter retfærdighed.

Fredsstiftere

I en verden, hvor krig og vold alt for ofte opleves som den eneste vej, er vi kaldet til at finde nye veje og virke for fred mellem mennesker, kirker, samfund og stater.

Fred står meget centralt i evangeliet, og sand forkyndelse må bygge på den Herre, der kaldtes Fredens fyrste.

Læs også: Fredsstiftere i en verden af krig

FacebookTwitterGoogle+Del