Category Archive: anabaptister

Reformationens glemte helte

af

Hvem er Reformationens glemte helte? Det er de tusinder, som forfulgt af stat og kirke blev martyrer, fordi de ville være tro imod Ny Testamentes lære om dåb og menighed, og de var… Læs mere

Aldrig mer tillbaka gå – utmaningar från anabaptismen, reformationens frikyrkorörelse

af

Det er ikke kun i Danmark, at reformationsjubilæet har givet anledning til udgivelse af bøger om reformationstidens døbere. I Sverige er udkommet Aldrig mer tillbaka gå – utmaningar från anabaptismen, reformationens frikyrkorörelse med… Læs mere

“Alene i Guds Ord”: Melchior Hoffmann (1495-1543)

af

Jeg står alene i Guds Ord – lad enhver gøre det samme. (Melchior Hoffmann) Melchior Hoffmann blev født omkring 1495 i den sydtyske by Schwäbisch Hall og blev udlært som pelshandler. Læsning af… Læs mere

Den Augsburgske Bekendelse om døberne

af

Den kristne dåb har traditionelt haft stor betydning både for lutheranere og baptister. De døberbevægelser, der opstod på Luthers tid, blev af deres modstandere kaldt ’gendøbere’, og Luther regnede dem forskelsløst blandt de… Læs mere

Menno Simons og døberne efter Münster-katastrofen

af

Døberbevægelsen i Nordtyskland og Holland fik en turbulent fødsel. Det skyldes både dens pionér, Melchoir Hoffmann, og ’Døberriget i Münster’, der i flere århundreder blev ødelæggende for døbernes renommé. Til det sidstnævnte blodbad,… Læs mere

Hvad sker der med børn, der dør, før de bliver døbt?

af

I store dele af kirkens historie har kristne ment, at børn går fortabt, hvis de dør, inden de døbes. Spørgsmålet om udøbte børns skæbne blev aktuelt, efterhånden som man i den tidlige middelalder… Læs mere

Anabap-hvad-for-noget? Hvem var reformationens radikale fløj?

af

Reformationen i første halvdel af 1500-tallet sættes typisk i forbindelse med navne som Martin Luther og Ulrich Zwingli. Men der er i stigende grad interesse for de reformatorer, der nogle gange omtales som… Læs mere

Nøglen til Skriften

af

Princippet, at Bibelen alene er rettesnor for kirkens liv og lære, er Reformationens vigtigste fortjeneste. Princippet var et opgør med to katolske principper, nemlig at Bibelen sammen med kirkens tradition er højeste myndighed… Læs mere

Kirke er mission

af

Igennem tiden har der været mange og ofte drabelige diskussioner om, hvad kirke er. Hvis man spørger en almindelig dansker, vil han eller hun nok svare, at kirke er en bygning. De første… Læs mere

Forsonet fællesskab og økonomisk solidaritet

af

Den tidligste egentlige trosbekendelse, vi finder hos anabaptisterne i 1500-tallets Europa, er fra 1527 og har syv punkter (Schleitheim-bekendelsen). Det første punkt handler om dåben. Allerede det andet punkt har at gøre med,… Læs mere

Fredsstiftere i en verden af krig

af

Alt tyder på, at menneskeheden stadig klynger sig til den overbevisning, at vold, drab og undertrykkelse er den ultimative måde at løse konflikter på. I den sammenhæng er det vigtigere end nogensinde at… Læs mere

Anabaptisterne – hverken protestanter eller katolikker: Reformationstidens døbere og deres historie i oversigt

af

Begrebet ‘ana-baptist’ – ‘Wiedertäufer’ – var oprindelig Ulrich Zwinglis øgenavn for de første døbere under reformationen. De fleste af disse var før deres dåb med i den kreds af unge teologistuderende, som han… Læs mere

Martyrernes spejl: Historien om de forsvarsløse kristne

af

Martyrernes spejl udkom første gang i 1631 og indeholdt en række beskrivelser af døbere, der måtte lide martyrdøden for deres tro og praksis. Den udvidede udgave af bogen blev redigeret og udgivet af… Læs mere

I, men ikke af verden: Anabaptisternes kirkesyn

af

Anabaptist betyder ”gen-døber”. Anabaptisterne fik navnet af Zwingli, som brugte det polemisk mod bevægelsen. Anabaptismen opstod i 1520’erne som en kirkelig bevægelse, og som et resultat af utilfredshed med datidens katolske kirke og… Læs mere

Martyrernes synode

af

I august 1527 mødtes en lang række sydtyske og schweiziske døbere i Augsburg, for at afklare spørgsmål, som hidtil havde delt døberbevægelsen. Flere af deltagerne blev umiddelbart efter mødet arresteret af myndighederne og… Læs mere

Døberriget i Münster 1534-35

af

Reformationens anabaptister var vidt forskellige. Alligevel var der enkelte træk, der kendetegner – næsten – dem alle, bl.a. deres kirkesyn. Generelt brød de med det gamle territorial-princip, der havde været gældende siden slutningen… Læs mere