Velkommen til Anabaptist.dk

Anabaptist.dk er igangsat af Teologisk Forum, en arbejdsgruppe i Baptistkirken i Danmark i anledning af reformationsjubilæet 1517-2017.

Læs mere om siden her.

Erasmus og døberne

af

Desiderius Erasmus (1466-1536), også kendt som Erasmus af Rotterdam, regnes blandt de største af Renæssancens humanister. Især hans arbejde med at udgive og kommentere de bibelske tekster på originalsprogene havde stor betydning for… Læs mere

Reformationens glemte helte

af

Hvem er Reformationens glemte helte? Det er de tusinder, som forfulgt af stat og kirke blev martyrer, fordi de ville være tro imod Ny Testamentes lære om dåb og menighed, og de var… Læs mere

Aldrig mer tillbaka gå – utmaningar från anabaptismen, reformationens frikyrkorörelse

af

Det er ikke kun i Danmark, at reformationsjubilæet har givet anledning til udgivelse af bøger om reformationstidens døbere. I Sverige er udkommet Aldrig mer tillbaka gå – utmaningar från anabaptismen, reformationens frikyrkorörelse med… Læs mere

Ny bog: Anabaptist! Udvalgte tekster af reformationstidens døbere

af

Under reformationstiden i 1500-tallet fandtes en række kirkelige bevægelser, der ønskede at radikalisere reformationen i retning af større trosfrihed. De såkaldte ‘anabaptister’ eller ‘døberne’ er bedst kendt fra deres modstandere, men de skrev… Læs mere

En økumenisk anabaptist: Pilgram Marpeck (ca. 1495-1556)

af

Marpeck hørte hjemme i den sydtyske og østrigske gren af anabaptismen. Han blev født i Rattenberg i Tyrol, hvor hans forældre hørte til det bedre stillede borgerskab. Som sin far blev Pilgram medlem… Læs mere

Menno Simons: En principiel og klar bekendelse fra de stakkels, trængte kristne (1552)

af

Menno Simons fremstilles ofte som den teolog, der efter katastrofen i Münster endelig formåede at formulere en sandt ’evangelisk anabaptisme’. Det kan til dels være rigtigt nok. Menno Simons blev som mange andre… Læs mere

Den afklædte døber: Interview med Stuart Murray

af

“Vi kan se de mange forskellige kirkelige traditioner som instrumenter i et orkester. Vi spiller den samme musik, men bidrager på hver vores måde. Og der er det, at døberbevægelsens instrument har været tavs for længe.”–Stuart Murray

“Alene i Guds Ord”: Melchior Hoffmann (1495-1543)

af

Jeg står alene i Guds Ord – lad enhver gøre det samme. (Melchior Hoffmann) Melchior Hoffmann blev født omkring 1495 i den sydtyske by Schwäbisch Hall og blev udlært som pelshandler. Læsning af… Læs mere

Den Augsburgske Bekendelse om døberne

af

Den kristne dåb har traditionelt haft stor betydning både for lutheranere og baptister. De døberbevægelser, der opstod på Luthers tid, blev af deres modstandere kaldt ’gendøbere’, og Luther regnede dem forskelsløst blandt de… Læs mere

Menno Simons og døberne efter Münster-katastrofen

af

Døberbevægelsen i Nordtyskland og Holland fik en turbulent fødsel. Det skyldes både dens pionér, Melchoir Hoffmann, og ’Døberriget i Münster’, der i flere århundreder blev ødelæggende for døbernes renommé. Til det sidstnævnte blodbad,… Læs mere

Menighedsorden – af Michael Sattler

af

Det grundlæggende menighedssyn i Sattlers menighedsorden afspejler døbernes afvisning af ethvert sammenfald mellem kirken og det omkringliggende samfund. …

Schleitheim-bekendelsen, 1527 – døbernes kirkelige anliggende

af

Bekendelsen fra Schleitheim gjaldt ’en række af Guds børn’, samlet i Schaffhausen i 1527. Den blev ikke skrevet som en trosbekendelse, der skulle være bindende for alle døberne til alle tider. Den er… Læs mere

Hvad sker der med børn, der dør, før de bliver døbt?

af

I store dele af kirkens historie har kristne ment, at børn går fortabt, hvis de dør, inden de døbes. Spørgsmålet om udøbte børns skæbne blev aktuelt, efterhånden som man i den tidlige middelalder… Læs mere

Anabap-hvad-for-noget? Hvem var reformationens radikale fløj?

af

Reformationen i første halvdel af 1500-tallet sættes typisk i forbindelse med navne som Martin Luther og Ulrich Zwingli. Men der er i stigende grad interesse for de reformatorer, der nogle gange omtales som… Læs mere

En moderne anabaptist: John Howard Yoder (1927-1997)

af

John Howard Yoder bliver født den 29. december 1927 i Ohio i USA. I sin opvækst er han en del af en mennonitisk menighed, hvor hans familie havde været en del af lederskabet… Læs mere

Baptister med lille ‘b’

af

Forud for danske baptister gik der en bevægelse, som satte aftryk mange steder i Europa, først og fremmest i Schweiz, Tyskland, Holland og England – senere også i USA. Her opstod en spiritualitet,… Læs mere

Den tredje vej

af

Da de ortodokse teologer V. Lossky og G. Florovsky i begyndelsen af sidste århundrede fandt på sloganet ”Fremad, mod fædrene!”, blev de betragtet som gammeldags af deres akademiske kolleger. At se tilbage på… Læs mere

Nøglen til Skriften

af

Princippet, at Bibelen alene er rettesnor for kirkens liv og lære, er Reformationens vigtigste fortjeneste. Princippet var et opgør med to katolske principper, nemlig at Bibelen sammen med kirkens tradition er højeste myndighed… Læs mere

Kirke er mission

af

Igennem tiden har der været mange og ofte drabelige diskussioner om, hvad kirke er. Hvis man spørger en almindelig dansker, vil han eller hun nok svare, at kirke er en bygning. De første… Læs mere

Forsonet fællesskab og økonomisk solidaritet

af

Den tidligste egentlige trosbekendelse, vi finder hos anabaptisterne i 1500-tallets Europa, er fra 1527 og har syv punkter (Schleitheim-bekendelsen). Det første punkt handler om dåben. Allerede det andet punkt har at gøre med,… Læs mere

Fredsstiftere i en verden af krig

af

Alt tyder på, at menneskeheden stadig klynger sig til den overbevisning, at vold, drab og undertrykkelse er den ultimative måde at løse konflikter på. I den sammenhæng er det vigtigere end nogensinde at… Læs mere

Anabaptisterne – hverken protestanter eller katolikker: Reformationstidens døbere og deres historie i oversigt

af

Begrebet ‘ana-baptist’ – ‘Wiedertäufer’ – var oprindelig Ulrich Zwinglis øgenavn for de første døbere under reformationen. De fleste af disse var før deres dåb med i den kreds af unge teologistuderende, som han… Læs mere

Den schweiziske anabaptismes fader: Conrad Grebel (1498-1526)

af

Conrad Grebel omtales ofte som den schweiziske anabaptismes fader og var en ledende figur blandt ”De Schweiziske brødre” (se artikel) sammen med Felix Manz og Georg Blaurock. Det var Conrad Grebel, der i… Læs mere

Martyrernes spejl: Historien om de forsvarsløse kristne

af

Martyrernes spejl udkom første gang i 1631 og indeholdt en række beskrivelser af døbere, der måtte lide martyrdøden for deres tro og praksis. Den udvidede udgave af bogen blev redigeret og udgivet af… Læs mere

Anabaptismens første martyr: Felix Manz (1498–1527)

af

Felix Manz var en af lederne blandt ”De Schweiziske brødre” (se artikel) sammen med Conrad Grebel og Georg Blaurock. Han var altså i en periode tilhænger af Zwinglis reformatoriske tanker i Zürich, som… Læs mere

Mystiker og apokalyptiker: Hans Hut (1490-1527)

af

Hans Hut blev født i Haina nær Römhild i det sydlige Thüringen. Hut, der var omrejsende bogsælger, blev tidligt påvirket af Thomas Müntzer og gav i september 1524 husly til Müntzer, da denne… Læs mere

I, men ikke af verden: Anabaptisternes kirkesyn

af

Anabaptist betyder ”gen-døber”. Anabaptisterne fik navnet af Zwingli, som brugte det polemisk mod bevægelsen. Anabaptismen opstod i 1520’erne som en kirkelig bevægelse, og som et resultat af utilfredshed med datidens katolske kirke og… Læs mere

Balthasar Hubmaiers kærlighedsløfte (1527)

af

Balthasar Hubmaiers kærlighedsløfte er et uddrag af hans nadverliturgi fra 1527 (Eine Form des Nachtmahls Christi). Kærlighedsløftet blev brugt som en del af nadverliturgien, inden brødsbrydelsen. Hubmaier skrev tre skrifter om nadveren. De… Læs mere

Martyrernes synode

af

I august 1527 mødtes en lang række sydtyske og schweiziske døbere i Augsburg, for at afklare spørgsmål, som hidtil havde delt døberbevægelsen. Flere af deltagerne blev umiddelbart efter mødet arresteret af myndighederne og… Læs mere

Video: The Anabaptists

af

Introduktion til anabaptisterne med klip fra filmen “The Radicals” (på engelsk).