Balthasar Hubmaiers kærlighedsløfte (1527)

Balthasar Hubmaiers kærlighedsløfte er et uddrag af hans nadverliturgi fra 1527 (Eine Form des Nachtmahls Christi). Kærlighedsløftet blev brugt som en del af nadverliturgien, inden brødsbrydelsen.

Hubmaier skrev tre skrifter om nadveren. De to første er primært opgør med Den katolske Kirkes nadverforståelse. I det sidste formulerer han en nadverliturgi, nemlig Eine Form des Nachtmahls Christi.

Skriftet er et ud af tre liturgiske skrifter fra Hubmaier. De to andre handler om dåb og bandlysning/eksklusion. Skriftet er skrevet i Nikolsburg i 1527, hvor Hubmaier havde tid og fred til det, inden forfølgelserne igen tog til.

Communion-Cross-with-Jesus

Hubmaier understreger, at ”man skal forberede et bord med almindelig brød og vin. Om bægeret er af sølv, træ eller tin gør ingen forskel”, og følger op – på god reformatorisk vis – med, at sproget skal være folkets sprog.

Han opfordrer deltagerne til ”at være klædt respektabelt og sidde sammen på en ordentligt måde uden småsnak”.

Derpå påpeger han, at nadveren er for ”Guds folk”, som han redefinerer på radikal vis: ”Guds folk” er dem, der er døbt på ”en ordentlig måde” og som åndeligt har forberedt sig på nadvermåltidet.

Derfor lægger han stor vægt på forberedelsen både hos den enkelte og i menighedens fællesskab. Det er vigtigt, idet det bindende kærlighedsløfte ikke skal opfattes ex opere operato (et udsagn, der virker i sig selv), men det skal bygge på menighedens medleven.

Nadveren indledes med, at hver af deltagerne skal bekende sin synd over for Gud. Deltagerne skal også bede for præsten, ”som først af alle skal falde på sine knæ sammen med menigheden og med mund og hjerte” og bekende sin synd og utilstrækkelighed. Hele vejen igennem er det præsten der leder, dog afbrudt af to menighedssvar.

Efter indledningen uddyber præsten, hvad menigheden bør vide om Jesu liv, lære, lidelse, død og opstandelse. Hertil lavede Hubmaier ”et kompendium”, der består af følgende tekster: Johs. 8:12; 1. Kor. kap. 10-11; Johs. kap. 13-17; og Matt. kap. 3 eller Luk. kap 3 eller Siraks bog kap. 2. Dette afsluttes med stilhed, hvor ”enhver kan prøve sig selv”. Derefter beder menigheden Fadervor i fællesskab. Og så følger Kærlighedsløftet.


 

Kærlighedsløftet – bruges som en del af nadverliturgien, inden brødsbrydelsen.

Liturgien læses/bruges som en veksellæsning mellem præst og menighed.

Præst: Brødre og søstre, hvis vi elsker Gud før, i og over alle ting, i kraft af hans levende Ord, så må vi tjene ham og ham alene (5 Mos 5 og 6; 2 Mos 20). Vi skal ære og tilbede ham ved at helliggøre hans navn, og underordne os under Hans guddommelige vilje, som har gjort sit arbejde i os gennem Hans levende Ord, i liv og død. Lad os hver især bekende dette:

Menighed: Ja, jeg vil.

Præst: Hvis du elsker din næste, og vil tjene ham med gerninger i broderkærlighed (Matt 25; Ef. 6; Kol 3; Rom 13,1; 1. Pet 2,13f), så ydmyg dig og tjen ham med dit liv og blod. Vær lydige mod dine forældre og alle autoriteter i overensstemmelse med Guds vilje, og gør det i kraft af vores Herre, Jesus Kristus, som ydmygede sig og tjente os med sit kød og blod. Lad os hver især bekende dette:

Menighed: Ja, jeg vil.

Præst: Praktiserer du broderkærlighed blandt dine brødre og søstre (Matt 18,15; Luk 6; Matt 5,44; Rom 12,10), så skab fred og enhed blandt dem, og forson dig med alle, som du har stødt. Afvis al ondskab, had og ond vilje mod enhver, og forsag villigt al handling og opførsel, som kan vække anstød, forlegenhed eller forargelse hos din næste. Elsk dine fjender og gør godt imod dem, der forfølger dig, sådan er Kristi regel (Matt 18). Lad os hver især bekende dette:

Menighed: Ja, jeg vil.

Præst: Hvis du ønsker at bekræfte dette kærlighedsløfte, som du nu har afgivet, ved at tage del i Herrens måltid, ved at spise brødet og drikke vinen, og ved at vidne i kraft af mindet om den lidende, døde og Opstandne Herre, Jesus Kristus, så lad os hver især bekende dette:

Menighed: Ja, jeg vil.

Præst: Så spis og drik med hinanden i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Må Gud selv velsigne os med kraft og styrke, så vi bringer Hans kærlighed ud til vores næste, så den bevirker frelse efter Hans vilje. Må Han give os nåde dertil. Amen.

Derefter tager præsten brødet og beder en takkebøn for det, inden han uddeler det.

Efter uddelingen af brød og vin gives velsignelsen som afslutning på nadveren.

 

Kærlighedsløftet kan læses i ’A Form for Christ´s Supper’ i Balthasar Hubmaier: Theologian of Anabaptism. Herald Press 1989, s. 393-408

FacebookTwitterGoogle+Del