Martyrernes spejl: Historien om de forsvarsløse kristne

Martyrernes spejl udkom første gang i 1631 og indeholdt en række beskrivelser af døbere, der måtte lide martyrdøden for deres tro og praksis.

Den udvidede udgave af bogen blev redigeret og udgivet af den hollandske mennonit Thieleman J. van Braght i 1660 og i en let revideret udgave af en anonym udgiver i 1685.

Bogens hollandske titel var Martelaersspiegel der Doops-Gesinde of werelooze Christenen, altså ”de dåbssindede eller forsvarsløse kristnes martyrspejl”.

mm fpiecea

Martyrernes spejl, 2. udgave 1685. Forsideillustration.

Martyrernes spejl indeholder fortællinger om døberes martyrier siden apostlene til det 17. århundrede. Hovedvægten er lagt på reformationens døberbevægelser, herunder mennoniterne, og har traditionelt været en vigtig del af mennoniters bogreoler.

Med ”forsvarsløse kristne” skal forstås kristne, der fulgte Jesu lære om ikke-vold, hvorfor fx døberne i Münster og andre, som under reformationen søgte at indføre Guds rige med vold, ikke omtales.

I bogens indledning forklares det, at når der i bogen tales om ”dåbssindede” (Doopsgesinde), skal der forstås dem, der egentlig burde kaldes fx kristussindede, apostelsindede eller evangeliesindede, fordi de bygger deres lære på Kristus, apostlene og evangeliet. Men da de er blevet kendt under øgenavnet ”dåbssindede” må denne betegnelse gå an (“anabaptists” i den engelske udgave).

titlepageMartyrernes spejl handler således om de dåbssindedes, altså døbernes historie. Formålet er nemlig at vise, at der altid har været små grupper af kristne, som har anset barnedåben for ugyldig og derfor i stedet praktiseret bekendelsesdåb.

Døberbevægelsen er, ifølge forfatteren, ikke, som mange mente, en ny bevægelse, men en bevægelse, der kan spores tilbage til oldtidens første kristne. Det forsøges dokumenteret med historier om døbere fra hvert århundrede indtil 1600-tallet.

Påstanden om kontinuet fra reformationstidens, og dermed 1600-tallets døbere, og helt tilbage til oldkirkens kristne martyrer er nok temmelig tvivlsom ud fra en seriøs kirkehistorisk betragtning.

De mange historier er ikke desto mindre interessant læsning. Fx omtales waldenserne, efterfølgerne af Peter Waldo, som i det 12. århundrede forsøgte at reformere den katolske kirke. Men ikke meget tyder på, at Peter Waldo kan kaldes “døber” (eller ”anabaptist”), selvom han, ligesom mange døbere, insisterede på ikke-vold og frivillig fattigdom.

I andel del af bogen omtales over otte-hundrede døbermartyrer fra Holland og det øvrige Europa.

Denne del af Martyrernes spejl fortæller blandt andet den kendte historie om den hollandske døber Dirk Willems, der i 1569 blev fordømt af den katolske kirke i Holland og efterfølgende arresteret. Willems undslap fængslet ved hjælp af et reb bundet sammen af gamle klude, men blev set af en vagt, som forfulgte ham indtil de nåede en frossen sø.

Da Willems havde sultet i fængslet, og derfor var radmager, kunne isen bære ham, mens vagten, der havde fulgt Willems ud på isen, gik igennem og røg ned i det iskolde vand.

Willems vendte om og reddede sin forfølger – kun for derefter at blive arresteret igen og kort efter brændt på bålet.

82-Dirk-Willems1

Dirk Willems redder sin forfølger.

At netop denne historie er så kendt som den er, kan virke underligt i lyset af dens forholdsvist beskedne dramaturgi og mangel på sensationer og mirakler. Men historien om Willems illustrerer netop derved meget fint noget af det, der kendetegner flere af de døberiske martyrer, udover bekendelsesdåben, nemlig ikke-vold.

Udgaven fra 1631 var baseret på tidligere udgivelser fra 1626 og 1562 (Het Offer des Heeren). Martyrernes spejl bar også en længere titel, der på dansk lyder noget henad ”Det blodige skue eller martyrspejlet for de dåbssindede eller forsvarsløse kristne, som led og døde for vidnesbyrdet om deres frelser Jesus, siden Kristi tid til nu.”

Det er typisk Thieleman J. van Braghts udgave, der henvises til når der tales om ”Martyrernes spejl” eller på engelsk ”Martyrs mirror”. Thieleman J. van Braghts bog kom i en 2. udgave i 1685 og blev udgivet på tysk i 1748-49 og på engelsk i 1837.

Martyrernes spejl indeholder også en mængde digte samt over hundrede kobberstik med illustrationer af Jan Luyken.

mm bk2 p793a

Anneke van den Hove begraves levende i 1597

mm bk2 p017

18 døbere brændes i Salzburg i 1528

766px-MM2_30_large

350 personer henrettes i Alzey, 1529

Find hele teksten på engelsk her (1151 sider!): http://www.homecomers.org/mirror/contents.htm

Læs mere her på http://gameo.org/index.php?title=Martyrs%27_Mirror

Find illustrationerne her: http://mla.bethelks.edu/holdings/scans/martyrsmirror/

FacebookTwitterGoogle+Del