Om anabaptist.dk

Forsiden til "The dippers dipt, or, The Anabaptists duck'd and plung'd over head and ears" (1646).

Forsiden til “The dippers dipt, or, The Anabaptists duck’d and plung’d over head and ears” (1646).

Egentlig blev ordet “anabaptist” anvendt nedsættende om reformationens døbere (baptister), fx mennonitter som af deres modstandere blev kaldt anabaptister, altså gendøbere.

Men ordet anvendes i stigende grad positivt af baptister og andre, som ønsker at forbinde sig med nogle af de særtræk, som kendetegnede 1500-tallets døbere, ikke mindst deres pacifisme og frihedssyn.

Læs introduktion til anabaptisterne her:

Anabaptisterne – hverken protestanter eller katolikker: Reformationstidens døbere og deres historie i oversigt

Det er ikke helt til at sige præcis hvad, der binder de mange forskellige døberbevægelser på reformationens tid sammen, udover deres dåbspraksis.

Ofte har anabaptister været skeptiske overfor abstrakt, systematisk teologi, som ville sætte Gud og menneskers forhold til Gud på alt for rationelt begreb.

Da nogle af de første anabaptister efter reformationen i det sekstende århundrede forsøgte at forstå sig selv og deres særlige måde at være kristne på, greb de i stedet til historiefortællinger.

De grundlæggende fortællinger findes i Bibelen hvor vi hører om Guds historie med menneskeheden og sit udvalgte folk, som kulminerer i fortællingen om Jesu liv, død og opstandelse.

Men historien stopper ikke der. Jesu opstandelse bliver startskuddet for at videreføre fortællingen om Guds historie med menneskeheden gennem kirken. Netop efterfølgelsen af Kristus var centralt for reformationens abaptister.

Nogle af de historier som døberne reflekterede sig i findes i Martyrernes Spejl fra 1660, som samlede en lang række fortællinger om døbere, der igennem historien var blevet forfulgt og ofte dræbt for deres meninger og religiøse praksis. Bogen står stadig på hylden hos mange mennoniter.

Martyrernes spejl, samlet af Thieleman van Braght. På forsiden er illustreret den kendte historie om Dirk Willems.

Martyrernes spejl, samlet af Thieleman van Braght.

Fremstillingerne på anabaptist.dk

Reformationens døbere havde altså ikke i udgangspunktet en abstrakt teologi som bandt dem sammen, men derimod en rækker fortællinger at forstå sig selv ud fra.

Teologi må altid tage udgangspunkt i Guds historie med mennesker, og ikke abstrakte idéer. Et af rationalerne bag anabaptist.dk er derfor at biografier bør have en central rolle i fremstillingen af kirkens historie (jf. bl.a. James McClendon).

Derfor får du ikke her på siden en sammenhængende abstrakt fremstilling af reformations døberbevægelsers teologi.

Hvad du i stedet får her på siden er introduktioner til nogle af de anabaptister som sidens redaktion anser for centrale skikkelser.

Og det er altså netop redaktionens og de enkelte forfatteres egne synspunkter, som ligger til grund for udvælgelsen og fremstillingen af materialet på siden.

Det er også planen efterhånden at fortælle mere om, hvilken relevans døbernes liv og tænkning har i en dansk sammenhæng, historisk såvel som idag.

Hvem står bag?

Anabaptist.dk er igangsat af Teologisk Forum, en arbejdsgruppe i Baptistkirken i Danmark i anledning af reformationsjubilæet 1517-2017.

Teologisk Forum består i skrivende stund af Bent Hylleberg (formand for Baptistkirken i Danmark), Jacob B. Møller (præst v/ Karmelkirkens Baptistmenighed), Torben Andersen (præst i Hjørring Baptistkirke) og Johannes Aakjær Steenbuch (ph.d. i patristik).

Bidrag modtages gerne!

Skriv til info@anabaptist.dk for at kontakte os.

God læsning!